Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
PM 2.5
[µg/m3]
PM 10
OD GODZINY PARTER DACH (PRZED FILTRAMI)  DACH (ZA FILTRAMI)
170035dobrybardzo dobry72bardzo dobry
160038dobrybardzo dobry92bardzo dobry
150028dobrybardzo dobry74bardzo dobry
140041dobrybardzo dobry95bardzo dobry
130043dobrybardzo dobry116bardzo dobry
120069umiar kowanybardzo dobry166bardzo dobry
110078umiar kowanybardzo dobry144bardzo dobry
100055dobrybardzo dobry145bardzo dobry
090071umiar kowanybardzo dobry196bardzo dobry
0800106dosta tecznydobry217bardzo dobry
070095umiar kowanybardzo dobry208bardzo dobry
0600125dosta tecznydobry287bardzo dobry
0500123dosta tecznydobry285bardzo dobry
0400122dosta tecznydobry284bardzo dobry
0300134dosta tecznydobry285bardzo dobry
0200138dosta tecznydobry336bardzo dobry
010093umiar kowanydobry287bardzo dobry
0000103dosta tecznydobry294bardzo dobry
2300135dosta tecznydobry326bardzo dobry
2200133dosta tecznydobry316bardzo dobry
2100107dosta tecznydobry315bardzo dobry
2000116dosta tecznydobry315bardzo dobry
1900104dosta tecznydobry274bardzo dobry
180083umiar kowanydobry223bardzo dobry
URL: http://77.252.162.177:81/zapylenie/zapylenie.php?typ=10