Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
PM 2.5
[µg/m3]
PM 10
OD GODZINY PARTER DACH (PRZED FILTRAMI)  DACH (ZA FILTRAMI)
210043dobrybardzo dobry21bardzo dobry
200028dobrybardzo dobry21bardzo dobry
190014bardzo dobrybardzo dobry31bardzo dobry
18007bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
170013bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
16002bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
15002bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
14002bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
13001bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
12006bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
11001bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
10002bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
09003bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
08007bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
070015bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
060012bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
050013bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
040026dobrybardzo dobry11bardzo dobry
030021dobrybardzo dobry11bardzo dobry
020032dobrybardzo dobry21bardzo dobry
010011bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
00007bardzo dobrybardzo dobry11bardzo dobry
230011bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
220012bardzo dobrybardzo dobry21bardzo dobry
URL: http://77.252.162.177:81/zapylenie/zapylenie.php?typ=10